Privacybeleid

Deze website is eigendom van HVS Installaties BV, gevestigd te Rijkmakerlaan 24A, 2910 Essen.
HVS Installaties BV is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Het officiële adres van de website is: https://hvsinstallaties.be

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van website bezoekers alsook opdrachtgevers worden door HVS Installaties verwerkt in het wettelijk kader en op grond van uw toestemming. Het gaat met name om gegevens in verband met de aanvraag, ontvangst en uitvoering van uw offertes, bestellingen, herstellingen en facturen (zoals naam, adres, telefoon-/gsmnummer, emailadres, BTW nummer).
HVS Installaties verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, gegevens betreffende ras of geaardheid, enz.

Waarom we deze gegevens verzamelen

HVS Installaties BV verwerkt uw (persoons)gegevens omwille van volgende doeleinden:
  • Behandelen van aanvragen
  • Opmaken van offertes en facturen
  • Afhandelen van bestellingen en herstellingen
  • Communiceren (bellen, mailen, ...) teneinde onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, behalve indien we daartoe wettelijk zijn verplicht of dit strict noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u als klant.
Zo maken we voor het uitvoeren van onze dienstverlening in sommige gevallen gebruik van externe dienstverleners, bv voor het e-mailsysteem, de hosting van de website, facturatie, enz. In al deze gevallen werken we samen met betrouwbare bedrijven waarvan we geverifieerd hebben dat ook zij GDPR-compliant zijn.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

HVS Installaties bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

Beveiliging van gegevens

HVS Installaties BV doet er alles aan om uw (persoons)gegevens af te schermen tegen verlies en onrechtmatige toegang of verwerking door derden, o.a. door gebruik te maken van een beveiligde HTTPS verbinding voor de website, belangrijke gegevens te backupen, enz.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website kan worden opgeslagen in uw browser teneinde bepaalde keuzes of technische instellingen gedurende een bepaalde periode te kunnen onthouden zodat je niet telkens opnieuw diezelfde keuzes en/of instellingen dient te maken.
De website van HVS Installaties is echter zo ontworpen dat het gebruik van cookies niet van toepassing is. Uitzonderlijk zou het wel kunnen dat een externe dienstverlener alsnog een cookie plaatst om technische redenen, bv voor de beveiliging van de website dmv een reverse proxy. In dergelijk geval betreft het steeds essentiële, technisch noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het correct werken van de website.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens

Elke aanvrager / opdrachtgever van HVS Installaties BV kan zijn gegevens te allen tijde inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan HVS Installaties BV.

Voor vragen of klachten inzake de verwerking van uw gegevens kan u steeds bij ons terecht of rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®